The murky waters of Grebon

Sesjon 3

PC våkner opp til en mystisk lapp i kjelleren. De møter en av Herrens lakeier etter instrukser fra lappen. PC får beskjed om å myrde Boros Prener. De allierer seg med Boros Prener og planlegger å forfalske hans død. Først så forfalsker de en sykdom til Boros Prener. De stjal presteklær og en bok. Vel å merke ble PC forstyrret av en vekter.

Comments

okerproker

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.